ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียน
ตารางจำนวนนักเรียน

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด
ป ชาย ป หญิง มต. ชาย มต. หญิง มป. ชาย มป. หญิง ชาย หญิง รวม