มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

443 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

16 ห้อง

ห้องเรียน

16 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310005
ชื่อโรงเรียน วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
ที่อยู่ หมู่ 4 ชุมชนวัดประดู่ทรงธรรม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 35881596
แฟกต์ 35881596

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 15 17 32
อนุบาล 3 21 16 37
ประถมศึกษาปีที่ 1 35 18 53
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 15 34
ประถมศึกษาปีที่ 5 27 22 49
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 20 34
มัธยมศึกษาปีที่ 1 30 22 52
มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 28 61
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 16 26
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0