มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

244 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดพุทไธศวรรย์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310010
ชื่อโรงเรียน วัดพุทไธศวรรย์
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านคลองคูจาม ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3570-1333
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 13 22
อนุบาล 3 9 12 21
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 6 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 7 21
มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 10 35
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 10 21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 6 22
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0