มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

187 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดทำใหม่

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310012
ชื่อโรงเรียน วัดทำใหม่
ที่อยู่ หมู่ 6 วัดทำใหม่ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 11 10 21
อนุบาล 3 16 12 28
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 13 21
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 17 28
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 15 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 12 22
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0