มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

503 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

23 ห้อง

ห้องเรียน

23 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310016
ชื่อโรงเรียน บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
ที่อยู่ หมู่ 2 คลองตะเคียน ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3570-1205
แฟกต์ 0-3570-1205

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 15 12 27
อนุบาล 2 21 18 39
อนุบาล 3 18 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 1 18 17 35
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 29 48
ประถมศึกษาปีที่ 3 22 16 38
ประถมศึกษาปีที่ 4 26 10 36
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 19 40
ประถมศึกษาปีที่ 6 30 29 59
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 23 42
มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 20 49
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 31 51
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0