มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

551 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

22 ห้อง

ห้องเรียน

22 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ลุมพลีชนูปถัมภ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310030
ชื่อโรงเรียน ลุมพลีชนูปถัมภ์
ที่อยู่ หมู่ 2 ลุมพลี ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 035-796504
แฟกต์ 035-796504

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 32 19 51
อนุบาล 3 30 19 49
ประถมศึกษาปีที่ 1 32 34 66
ประถมศึกษาปีที่ 2 28 25 53
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 27 57
ประถมศึกษาปีที่ 4 34 22 56
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 6 28 25 53
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 23 45
มัธยมศึกษาปีที่ 2 23 25 48
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 14 32
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0