มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

42 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดจําปา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310039
ชื่อโรงเรียน วัดจําปา
ที่อยู่ หมู่ 4 จำปา ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-3534-2723
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 4 6
อนุบาล 3 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 5 6
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 5 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 1 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0