มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

52 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดเทพคันธาราม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310040
ชื่อโรงเรียน วัดเทพคันธาราม
ที่อยู่ หมู่ 5 ตะเคียนด้วน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-3571-5222,0-3
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 3 6
อนุบาล 3 1 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 4 5
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0