มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

181 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดศาลาลอย

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310042
ชื่อโรงเรียน วัดศาลาลอย
ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านศาลาลอย ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 35267131
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 10 19
อนุบาล 3 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 5 18
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 9 30
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 9 26
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0