มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

60 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310043
ชื่อโรงเรียน วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
ที่อยู่ หมู่ 5 กอกา ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 898240202
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 3 7
อนุบาล 3 2 6 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 0 5
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 0 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0