มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

129 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ่อแร่

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310045
ชื่อโรงเรียน บ่อแร่
ที่อยู่ หมู่ 11 บ่อแร่ ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-3520-0308
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 9 14
อนุบาล 3 9 6 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 8 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 4 7
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 7 13
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 6 13
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0