มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

31 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบ้านแถว

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310047
ชื่อโรงเรียน วัดบ้านแถว
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านแถว ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 897402327
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 1 2 3
อนุบาล 3 3 0 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 5 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 0 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0