มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

28 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดดอนประดู่

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310050
ชื่อโรงเรียน วัดดอนประดู่
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านดอนประดู่ ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 892385018
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 2 4
อนุบาล 3 0 3 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 0 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 0 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 0 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 0 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0