มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

288 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดมเหยงค์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310059
ชื่อโรงเรียน วัดมเหยงค์
ที่อยู่ หมู่ 7 ไผ่หนอง ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3576-1245
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 17 14 31
อนุบาล 3 18 24 42
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 21 33
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 23 41
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 19 35
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 13 31
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 20 39
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 22 36
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0