มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

269 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310068
ชื่อโรงเรียน วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านชุ้ง ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-35760140
แฟกต์ 35760140

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 10 9 19
อนุบาล 3 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 12 29
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 15 34
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 16 25
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 12 27
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 9 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 3 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 9 17
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0