มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

107 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310152
ชื่อโรงเรียน วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
ที่อยู่ หมู่ 2 เสาธงเก่า ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3577-7104
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 7 14
อนุบาล 3 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 9 14
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 4 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 2 8
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 11 19
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0