มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

97 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310158
ชื่อโรงเรียน วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านลี่ ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 35377103
แฟกต์ 35377103

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 11 3 14
อนุบาล 3 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 6 19
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 5 15
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0