มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

85 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310173
ชื่อโรงเรียน วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)
ที่อยู่ หมู่ 2 ตานิม ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 035-777-299
แฟกต์ 035-777-299

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 2 7
อนุบาล 3 13 3 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 1 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0