มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

51 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310177
ชื่อโรงเรียน วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 4 พุทเลา ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3578-0228
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 1 5 6
อนุบาล 2 4 9 13
อนุบาล 3 3 2 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 0 5
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 2 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0