มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

240 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบางเดื่อ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310179
ชื่อโรงเรียน วัดบางเดื่อ
ที่อยู่ หมู่ 5 บางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0
แฟกต์ 0

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 8 12 20
อนุบาล 3 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 10 24
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 15 25
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 9 20
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 11 33
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 8 19
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 9 19
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0