มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

42 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโบสถ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310218
ชื่อโรงเรียน วัดโบสถ์
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านแพรก ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
เบอร์ติดต่อ 0-3538-6114
แฟกต์ 0-3538-6114

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 3 7
อนุบาล 3 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 0 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 4 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0