มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

336 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310244
ชื่อโรงเรียน วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
ที่อยู่ หมู่ 6 - ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0-35 77-3319
แฟกต์ 35773319

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 15 8 23
อนุบาล 3 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 18 35
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 15 33
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 7 22
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 19 34
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 15 34
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 16 36
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 11 31
มัธยมศึกษาปีที่ 3 23 6 29
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0