มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

97 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดหัวคุ้ง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310248
ชื่อโรงเรียน วัดหัวคุ้ง
ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านครัว ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 09-44432682
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 5 7
อนุบาล 3 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 11 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0