มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

68 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดมาบโพธิ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310258
ชื่อโรงเรียน วัดมาบโพธิ์
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านมาบโพธิ์ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0-3636-3018,0-3
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 2 8
อนุบาล 3 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0