มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

152 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310262
ชื่อโรงเรียน ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ที่อยู่ หมู่ 1 โคกม่วง ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0-3531-2879
แฟกต์ 0-3531-2879

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 10 13 23
อนุบาล 3 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 12 19
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 9 12
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 8 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 9 19
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0