มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

155 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310273
ชื่อโรงเรียน วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ 4 บางนา ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 0-3539-0667,0-3
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 10 15
อนุบาล 3 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 2 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 5 14
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 8 21
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 13 21
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 2 7
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 3 8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 9 18
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0