มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

231 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310274
ชื่อโรงเรียน วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
ที่อยู่ หมู่ 2 ปากคลองช้าง ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 0-35776419
แฟกต์ 0-35776419

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 8 5 13
อนุบาล 3 12 6 18
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 7 20
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 13 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 12 20
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 7 21
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 10 20
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 5 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 12 28
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0