มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

565 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

18 ห้อง

ห้องเรียน

18 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดศรีประชา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310308
ชื่อโรงเรียน วัดศรีประชา
ที่อยู่ หมู่ 1 บัวชม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 35257259
แฟกต์ 35257259

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 24 36 60
อนุบาล 3 30 38 68
ประถมศึกษาปีที่ 1 36 47 83
ประถมศึกษาปีที่ 2 45 32 77
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 38 65
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 31 59
ประถมศึกษาปีที่ 5 36 41 77
ประถมศึกษาปีที่ 6 34 42 76
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0