มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

241 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดศิวาราม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310315
ชื่อโรงเรียน วัดศิวาราม
ที่อยู่ หมู่ 5 - ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3575-0317
แฟกต์ 0-3575-0317

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 11 9 20
อนุบาล 3 15 9 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 8 21
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 9 20
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 16 27
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 6 21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0