มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

224 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310326
ชื่อโรงเรียน สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
ที่อยู่ หมู่ 2 คลองแขก ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 094-5598592
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 15 12 27
อนุบาล 3 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 17 38
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 7 19
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 14 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 13 27
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0