มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

103 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดพรานนก

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310372
ชื่อโรงเรียน วัดพรานนก
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3573-6351
แฟกต์ 35772061

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 5 8
อนุบาล 3 8 3 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 3 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 4 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 8 16
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0