มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

33 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโคกโพธิ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310375
ชื่อโรงเรียน วัดโคกโพธิ์
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านโคกโพธิ์ ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 035-902497
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 1 4 5
อนุบาล 3 3 2 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 0 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 2 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0