มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

36 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดกุ่มแต้

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310377
ชื่อโรงเรียน วัดกุ่มแต้
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านกุ่มแต้ ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 035-902498
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 2 4
อนุบาล 3 1 3 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 4 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 4 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 5 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 4 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0