มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

376 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

16 ห้อง

ห้องเรียน

16 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดจำปา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310387
ชื่อโรงเรียน วัดจำปา
ที่อยู่ หมู่ 13 บ้านชายสิงห์ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 035-356044
แฟกต์ 035-356044

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 19 17 36
อนุบาล 3 19 17 36
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 28 49
ประถมศึกษาปีที่ 2 24 20 44
ประถมศึกษาปีที่ 3 22 18 40
ประถมศึกษาปีที่ 4 37 27 64
ประถมศึกษาปีที่ 5 27 21 48
ประถมศึกษาปีที่ 6 37 22 59
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0