มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

409 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

16 ห้อง

ห้องเรียน

16 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโตนดเตี้ย

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310388
ชื่อโรงเรียน วัดโตนดเตี้ย
ที่อยู่ หมู่ 4 โตนดเตี้ย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3571-1657
แฟกต์ 0-3571-1657

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 21 23 44
อนุบาล 3 23 28 51
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 39 54
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 27 53
ประถมศึกษาปีที่ 3 22 25 47
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 25 53
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 31 61
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 24 46
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0