มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

619 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอนครหลวง

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214030000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอนครหลวง
ที่อยู่ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 095-6292925
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 9 9 18
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 164 92 256
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 158 187 345