มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

681 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอบางไทร

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214040000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอบางไทร
ที่อยู่ ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
เบอร์ติดต่อ 035-371509
แฟกต์ 035-371509

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 8 5 13
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 136 71 207
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 260 201 461