มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

507 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอบางบาล

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214050000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอบางบาล
ที่อยู่ ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
เบอร์ติดต่อ 035-302962
แฟกต์ 035-302962

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 9 7 16
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 98 79 177
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 172 142 314