มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

383 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอภาชี

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214090000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอภาชี
ที่อยู่ ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0
แฟกต์ 0

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 2 4 6
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 113 55 168
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 120 89 209