มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

480 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอลาดบัวหลวง

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214100000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอลาดบัวหลวง
ที่อยู่ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
เบอร์ติดต่อ 035-379511
แฟกต์ 035-379511

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 7 6 13
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 104 76 180
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 145 142 287