มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

615 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอเสนา

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214120000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอเสนา
ที่อยู่ ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์ติดต่อ 035-201401
แฟกต์ 035-202808

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 21 24 45
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 119 109 228
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 182 160 342