มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

549 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภออุทัย

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214140000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภออุทัย
ที่อยู่ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 035-356356
แฟกต์ 035-356356

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 3 8 11
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 121 76 197
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 182 159 341