โรงเรียนพระปริยัติธรรม(สายสามัญ)

2 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

296 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

18 คน


ห้องเรียน

18 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

ค้นหาจำนวนนักเรียน


ดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ ร.ร. เปิดสอน
1 7014060301 วัดนิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน 035-262-139 ปกติ มัธยม
2 7014110302 โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 57 หมู่ 1 สนับทึบ วังน้อย 035-745-039 ปกติ มัธยม