สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

1 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

767 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง


ห้องเรียน

94 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

เลือกดูจำนวนนักเรียนดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 2000400049 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 หมู่ 5 หันตรา พระนครศรีอยุธยา 035-881553 ปกติ