สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

35 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

25,429 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

875 ห้อง


ห้องเรียน

1,541 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่
ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 1114100001 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา 035-701-163 อนุบาล-มัธยม
2 1114100002 ยอแซฟอยุธยา สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา 035-701-432 เตรียม-มัธยมต้น
3 1114100004 จิระศาสตร์วิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 035-241-559 เตรียม-มัธยมต้น
4 1114100005 ดำรงวิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 035-322-980 อนุบาล-ประถม
5 1114100006 ศิริเสนาวิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 035-241-715 อนุบาล-ประถม
6 1114100007 ปณิธานเด็กดี หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา 035-241-039 อนุบาล-ประถม
7 1114100008 แสงทวีปวิทยา ท่าเรือ ท่าเรือ 035-341-010 อนุบาล-ประถม
8 1114100009 แสนโกศิกนุสรณ์ *จำปา ท่าเรือ 035-341-020 อนุบาล-ประถม
9 1114100010 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ช้างใหญ่ บางไทร 035-366-016 เตรียม-อนุบาล
10 1114100011 ไตรอรุณศึกษา ไม้ตรา บางไทร 035-741-092 อนุบาล-มัธยมต้น
11 1114100012 ไตรราชวิทยา บ้านม้า บางไทร 035-372-888 อนุบาล-มัธยมต้น
12 1114100014 เทพประสิทธิ์วิทยา ผักไห่ ผักไห่ 035-391-281 เตรียม-ประถม
13 1114100015 เซนต์เทเรซาแสงทอง หน้าโคก ผักไห่ 035-200-7245 เตรียม-ประถม
14 1114100016 รอตเสวกวิทยา ภาชี ภาชี 035-311-042 อนุบาล-มัธยมต้น
15 1114100017 เปรมฤทัย พยอม วังน้อย 035-219-2701 เตรียม-ประถม
16 1114100019 อนุบาลผดุงเสนา เสนา เสนา 035-201-487 เตรียม-ประถม
17 1114100020 เซนต์จอห์น บัปติสต์ บ้านแถว เสนา 035-217-138 อนุบาล
18 1114100021 ราษฎร์บำรุงศิลป์ เสนา เสนา 035-217-390 เตรียม-มัธยมต้น
19 1114100022 มัธยมผดุงวิทยา สามกอ เสนา 035-201-488 เตรียม-มัธยมต้น
20 1114100028 ประเสริฐวิทยาทาน *จำปา ท่าเรือ - ประถม-มัธยมต้น
21 1114100029 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน คลองจิก บางปะอิน 035-708-812 มัธยมต้น
22 1114100030 บวรวิทยา ๒ วัดตูม พระนครศรีอยุธยา 090-017-1726 อนุบาล-มัธยมต้น
23 1114100031 ประชาศึกษา หัวรอ พระนครศรีอยุธยา 035-251-629 เตรียม-ประถม
24 1114100032 เสริมมิตรวิทยา เชียงรากน้อย บางปะอิน 035-361-900 อนุบาล-ประถม
25 1114100033 ประสาทวิทย์ เสนา เสนา 035-201717 อนุบาล-ประถม
26 1114100035 อนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา เตรียม-อนุบาล
27 1114100036 ภูมิทอง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 035-200-994 เตรียม-ประถม
28 1114100037 เจนอยุธยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 035-796-351 อนุบาล-ประถม
29 1114100041 เซนต์แมรี สามเรือน บางปะอิน 035-709-633 เตรียม-มัธยมต้น
30 1114100070 อนุบาลบ้านดรุณ ลำตาเสา วังน้อย 35275889 เตรียม-อนุบาล
31 1114100071 ปัณณวิชญ์ คุ้งลาน บางปะอิน 035-708-1256 เตรียม-มัธยม
32 1114100072 เอกอโยธยา สามเรือน บางปะอิน 035-719-078 เตรียม-มัธยม
33 1114100073 เตรียมนานาชาติ อยุธยา ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 35705722 เตรียม-ประถม
34 1114100074 ตรีภัทร เชียงรากน้อย บางปะอิน 035-361-0212 เตรียม-ประถม
35 1114100075 ฐานชีวา เชียงรากน้อย บางปะอิน 35902355 ประถม-มัธยมต้น