สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

9,484 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง


ห้องเรียน

314 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

ค้นหาจำนวนนักเรียน


ดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 1214010001 กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา 035-253661 มัธยม
2 1214020000 กศน.อำเภอท่าเรือ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ 035-341260 ประถม-มัธยม
3 1214030000 กศน.อำเภอนครหลวง นครหลวง นครหลวง 095-6292925 ประถม-มัธยม
4 1214040000 กศน.อำเภอบางไทร ราชคราม บางไทร 035-371509 ประถม-มัธยม
5 1214050000 กศน.อำเภอบางบาล สะพานไทย บางบาล 035-302962 ประถม-มัธยม
6 1214060000 กศน.อำเภอบางปะอิน บ้านโพ บางปะอิน 035-795403 ประถม-มัธยม
7 1214070000 กศน.อำเภอบางปะหัน ขวัญเมือง บางปะหัน 035-377523 ประถม-มัธยม
8 1214080000 กศน.อำเภอผักไห่ ผักไห่ ผักไห่ 035-392023 ประถม-มัธยม
9 1214090000 กศน.อำเภอภาชี ไผ่ล้อม ภาชี 0 ประถม-มัธยม
10 1214100000 กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 035-379511 ประถม-มัธยม
11 1214110000 กศน.อำเภอวังน้อย ลำไทร วังน้อย 035-271889 ประถม-มัธยม
12 1214120000 กศน.อำเภอเสนา สามกอ เสนา 035-201401 ประถม-มัธยม
13 1214130000 กศน.อำเภอบางซ้าย บางซ้าย บางซ้าย 035-375918 ประถม-มัธยม
14 1214140000 กศน.อำเภออุทัย ธนู อุทัย 035-356356 ประถม-มัธยม
15 1214150000 กศน.อำเภอมหาราช หัวไผ่ มหาราช 035-389504 ประถม-มัธยม
16 1214160000 กศน.อำเภอบ้านแพรก บ้านแพรก บ้านแพรก 035-386001 ประถม-มัธยม