มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

455 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

16 ห้อง

ห้องเรียน

16 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดหันตรา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310002
ชื่อโรงเรียน วัดหันตรา
ที่อยู่ หมู่ 2 หันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3570-9175
แฟกต์ 0-3570-9175

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 28 32 60
อนุบาล 3 36 26 62
ประถมศึกษาปีที่ 1 29 25 54
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 25 56
ประถมศึกษาปีที่ 3 29 29 58
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 24 52
ประถมศึกษาปีที่ 5 37 24 61
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 21 52
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0