มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

437 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

15 ห้อง

ห้องเรียน

15 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดพระญาติการาม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310004
ชื่อโรงเรียน วัดพระญาติการาม
ที่อยู่ หมู่ 5 ไผ่ลิง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-35339353
แฟกต์ 0-35339353

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 10 16 26
อนุบาล 3 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 19 42
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 13 37
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 25 40
ประถมศึกษาปีที่ 5 27 22 49
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 25 39
มัธยมศึกษาปีที่ 1 38 21 59
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 28 52
มัธยมศึกษาปีที่ 3 25 19 44
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0