มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

712 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

22 ห้อง

ห้องเรียน

22 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310006
ชื่อโรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
ที่อยู่ หมู่ 2 - ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3524-3027
แฟกต์ 35243027

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 24 15 39
อนุบาล 3 18 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 32 66
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 34 70
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 29 63
ประถมศึกษาปีที่ 4 27 37 64
ประถมศึกษาปีที่ 5 43 26 69
ประถมศึกษาปีที่ 6 33 38 71
มัธยมศึกษาปีที่ 1 47 32 79
มัธยมศึกษาปีที่ 2 43 36 79
มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 40 73
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0