มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

123 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน พรพินิตพิทยาคาร

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310011
ชื่อโรงเรียน พรพินิตพิทยาคาร
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านบางกะจะ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 035701670
แฟกต์ 35701670

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 12 11 23
อนุบาล 3 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 2 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 10 14
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 11 19
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0